Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Ochrana zemědělského půdního fondu
Kód akreditace: AK/PV-392/2015
Variabilní symbol: 2241025
Termín: 24.10.2024 - 25.10.2024
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 8.590 Kč
Lektor:
Ing. Petr Krejzek, Ph.D. - problematikou se zabývá od roku 2006 z pozice odborného referenta KrÚ JMK, OŽP

Časový rozvrh:

24.10.2024

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

25.10.2024

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF).

 

Současný stav ZPF v ČR

· zásady ochrany ZPF

· používání sedimentů na zemědělské půdě

· problematika odnětí zemědělské půdy ze ZPF (náležitosti žádosti o odnětí a souhlasu k odnětí)

· modelové příklady zbytkových ploch

· odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF

· kompetenční ustanovení

· poznatky z výkonu kontrolní činnosti

· poznatky z přezkumných řízení a odvolacích řízení

· přestupky na úseku ochrany ZPF

· přechodná ustanovení zákona o ochraně ZPF.


Seminář je určen pro:
- osoby vykonávající státní správu na úseku ochrany ZPF,
- projektanty a zpracovatele žádostí o odnětí zemědělské půdy ze ZPF, o vyjádření k návrhům tras a žádostí o souhlas k návrhům na stanovení dobývacího prostoru,
- osoby hodnotící vlivy záměrů na zemědělský půdní fond.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR