Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Daň z přidané hodnoty
Kód akreditace: AK/PV-301/2015
Variabilní symbol: 2240927
Termín: 26.09.2024 - 27.09.2024
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 8.590 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

26.09.2024

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

27.09.2024

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Předmět 1: Zákon o dani z přidané hodnoty – vybraná ustanovení

 • předmět daně, obrat, osoby povinné k dani, registrace
 • dodání zboží a poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat uskutečněná osvobozená plnění
 • daňový doklad, základ daně a sazby daně
 • osvobozená plnění
 • nárok na odpočet, podmínky uplatnění nároku na odpočet, částečný nárok na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu
 • režimy přenesení daňové povinnosti
 • správa DPH v tuzemsku

 Předmět 2: činnost měst a obcí v pozici osoby nepovinné k dani (veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)

 • odpadové hospodaření, užívání veřejného prostranství, nakládání s majetkem obce, veřejné služby…
 • příklady

 Předmět 3: činnost měst a obcí v pozici osoby povinné k dani (ekonomická činnost)

 • obrat, registrace, daňová přiznání, kontrolní hlášení, evidence
 • poskytnutí služeb a dodání zboží, převod práva, dodání nemovitostí
 • nájmy nemovitých věcí; fakturace a přefakturace energií
 • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny …)
 • odpadové hospodářství, odpady
 • provoz pohřebiště
 • provoz vodovodů, kanalizací a ČOV
 • ubytovací a stravovací služby
 • hospodaření v obecních lesích
 • příklady

 Předmět 4: uplatňování odpočtu daně na vstupu

 • v plné výši, v částečné výši,
 • vyrovnání, vypořádání, úprava odpočtů
 • příklady

 Předmět 5: ostatní

 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace
 • dotazy a diskuze

 

 • Diskuse, závěr
 • Účastníci obdrží osvědčení s časovou dotací 12 hodin
Akreditace: MVČR