Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář pro matrikářky a starosty: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí
Kód akreditace: AK/PV-442/2015
Variabilní symbol: 2210514
Termín: 13.05.2021 - 14.05.2021
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.990 Kč
Lektor:
Bc. Hana Kazimírská - vedoucí oddělení matriky - Magistrát města Opavy, lektorka, která se v oblasti matrik a státního občanství pohybuje téměř 20 let

Časový rozvrh:

13. 5. 2021

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 20:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

20:00 - 22:00 večeře

14. 5. 2021

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Školení je zaměřeno na propojení platné legislativy s praxí tak, aby požadavkům snoubenců bylo vyhověno v souladu se zákonnou normou (praktické příklady a zkušenosti) a na vystupování oddávajících i matrikářek při obřadech (artikulace, řeč těla, sebeprezentace).

Školení je určeno pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik, pro osoby zajišťující slavnostní obřady a pro osoby, které jsou zákonem zmocněni k přijímání prohlášení o uzavření manželství (primátor, starosta, náměstek primátora, místostarosta a pověřený člen zastupitelstva)

 

Přehled právních předpisů souvisejících s uzavřením manželství.

 

Vznik manželství: předoddavkové řízení, vznik manželství, definice manželství, doklady potřebné k uzavření manželství a jejich promíjení, forma a místo uzavření manželství

-          občanský sňatek

-          církevní sňatek

-          sňatek v nematriční obci

-          manželství uzavřené v cizině – příprava, důsledky – ZM Brno

-          příjmení po uzavření manželství

-          příjmení po rozvodu manželství

 

Příprava obřadu: výběr místa, místní šetření, povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou dobu, než stanovila rada obce/města, poplatky

 

Etiketa: základní pravidla chování, oblékání a vystupování na veřejnosti

 

Další účastníci obřadu a jejich postavení: tlumočník, ceremoniář, fotograf, hudebník

 

Průběh obřadu: funkce ceremoniářky, matrikářky, ustavení a řazení snoubenců, svědků a svatebních hostů, tlumočník u obřadu, příchod oddávajícího, představování snoubenců a oddávajícího, výběr hudby, přerušení obřadu, ukončení obřadu a odchod z obřadní síně

 

Další prvky obřadu: přání snoubenců – přípitek, manželský slib, vstup do projevu oddávajícího jinou osobou

 

Jubilejní obřady a vítání občánků: forma, příprava a průběh obřadů

 

  • Diskuze, zodpovězení dotazů                 
  • Účastníci obdrží akreditované osvědčení s časovou dotací 18 hodin
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.