Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní školení pro starosty, místostarosty, tajemníky a zastupitele obcí
Kód akreditace: AK/PV-351/2015
Variabilní symbol: 2180727
Termín: 26.07.2018 - 27.07.2018
Místo: Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 6.990 Kč
Lektor:
JUDr. Jana Otevřelová - tajemnice úřadu s dlouholetou praxí ve veřejné správě, akreditovaná u MV ČR
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

26. 7. 2018

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence

9:00 - 19:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

19:00 - 22:00 večeře

27. 7. 2018

9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

UKONČENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ, ŘÍZENÍ OBCE PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO DOBY ZVOLENÍ NOVÝCH ORGÁNŮ OBCE

 • Ukončení činnosti orgánů obce před a po komunálních volbách.
 • Pracovně-právní nároky uvolněných členů zastupitelstva obce a neuvolněného starosty, popř. místostarosty obce.

          / dovolená, odměna při ukončení funkce, předání obce nástupci, apod. /

 • Příprava ustavujícího zasedání zastupitelstva.
 • Povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb., novelizované č. 14/2016 Sb..

 

DATOVÉ SCHRÁNKY A AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

 • Co přinesl e IDAS

           - legislativní změny

 • Datové schránky

           - doručování, povinnosti, právní  síla dokumentu

           - změny u příspěvkových organizací zřízených obcí, městem

 

GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ČINNOST MĚST A OBCÍ

 • GDPR a zákon o ochraně osobních údajů,
 • porovnání stávající a nové právní úpravy,
 • působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů,
 • pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší,
 • práva subjektu údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

 • diskuze, zodpovězení dotazů                     
 • účastníci obdrží osvědčení
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.