Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-572/2021
Variabilní symbol: 8241210
Termín: 10.12.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Bc. Ivana Kotrčová - vedoucí odboru správní agendy, zkušená odbornice a dlouholetý praktik v oblasti evidence obyvatel, základních registrů, volebního práva a spisové služby na úrovni obecního úřadu a úřadu s rozšířenou působností

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cíl:

Prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků pověřených výkonem agendy na úseku územní identifikace a přidělování domovních čísel.

 

Obsah programu Domovní čísla a označování názvů v obcích


Základní registry
Základní registry obecně – cíl, druhy, právní základ, systém fungování

 • Informační systém základních registrů – Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Registr práv a povinností
 • Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazba na jednotlivé základní registry
 • Referenční údaje

 

Číslování budov, označování názvů v obcích a editační činnost obce
Číslování budov

 • Typy budov a způsoby jejich využití
 • Druhy domovních čísel
 • Žadatelé o domovní čísla, podklady
 • Doklad o přidělení domovního čísla
 • Označování budov tabulkami.

Vznik ulic, částí obce, městských částí

 • Označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci.
 • Povinnost obce vůči Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu
 • Editační povinnosti obce vůči RUIAN
 • Příslušnost pro zápis do RUIAN
 • Správní řád
 • Přestupky na úseku domovních čísel

Volební okrsky  

 • tvorba, změna, sloučení volebních okrsků
 • definiční body adresních míst
 • vedení stálých seznamů voličů

 

Registr územní identifikace adres a nemovitostí podrobně

 • Přístup k informacím RUIAN
 • Editační povinnost
 • Postavení RUIAN vůči ostatním základním registrům a informačním systémům veřejné správy

 

Archivace
Správní poplatky

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

 

Akreditace: MVČR