Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů
Kód akreditace: AK/PV-351/2015
Variabilní symbol: 218030802
Termín: 08.03.2018
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seznámení s platnou legislativou

 •     Vysvětlení pojmů (konverze, dokument, datová zpráva, oprávněné subjekty
 •     časové razítko, kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát, ověřovací doložka
 •     Postup při provádění konverze
 •     Dokumenty, které nelze konvertovat
 •     Subjekty provádějící konverzi
 •     Náležitosti ověřovací doložky, evidence provedených konverzí
 •     Vybírání správních poplatků


Datová schránka

 •     Informační systém datových schránek
 •     Datová schránka fyzické osoby,
 •     Datová schránka podnikající fyzické osoby
 •     Datová schránka právnické osoby
 •     Datová schránka orgánu veřejné moci - OVM
 •     Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
 •     Zpřístupnění, znepřístupnění,
 •     Doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky
 •     Datová zpráva
 •     Praktické využití portálu www.portal.gov.cz
 •     Praktická ukázka práce s datovou schránkou, její nastavení, funkce

 

Jste  škola, školské zařízení  ??

od 1.7.2017 došlo, ze zákona, ke změně vaší  datové schránky  z právnické osoby na datovou schránku orgánu veřejné moci – právnická osoba (OVM)

co tato změna přinesla:

 1. bezplatná komunikace vůči všem DS – finanční úspora

2. povinnost komunikace, jeli  u adresáta zřízena DS

3. není fikce doručení  - okamžikem dodání doručeno

4. jako OVM možnost využití aplikace czechpoint@office –  autorizované konverze dokumentů

 

Pokud se chcete dozvědět jak komunikovat prostřednictvím DS, nakládat s dokumenty, které  jsou doručovány prostřednictvím DS, atd., je toto školení právě pro Vás.

 

 •     Diskuze
 •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.