Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: DPH v příkladech pro rok 2018
Kód akreditace: AK/PV-334/2015
Variabilní symbol: 218041218
Termín: 12.04.2018
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Určeno pro:

účetní, daňové poradce, auditory, plátce DPH, kteří řeší v praxi problematiku DPH

 

Cíl školení:

Formou praktických příkladů provést posluchače zákonem o DPH pro rok 2018, upozornit na chyby a omyly při uplatňování DPH, vysvětlit metodická stanoviska a výklady daňové správy, jakož i aktuální judikaturu ESD a NSS. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál.

 

Obsah:

  • DPH v tuzemsku (právní fikce, specifika, kontrolní hlášení, metodická stanoviska, zvláštní režimy, režim PDP, korekce odpočtu daně, důkazní řízení  se správcem daně, opravy základu a výše daně atd)
  • Osvobozená plnění v tuzemsku bez nároku na odpočet daně (metodické výklady, postup obcí, neziskových organizací v  praxi, judikatura, nejčastější chyby, problematika nemovitých věcí, nájmů atd)
  • Místa plnění u přeshraničních  služeb  (prováděcí nařízení ke Směrnici, režim jednoho správního místa, kdo daň přizná a kdy, daňové přiznání a souhrnné hlášení, KH, desítky konkrétních příkladů z praxe)
  • Třístranný obchod – nová judikatura, dodání a pořízení zboží v rámci EU (desítky praktických komplikovaných případů, důkazní řízení, systém VIES atd)
  • Vývoz a dovoz zboží prakticky (KV KDP, aktuální judikáty, praktické příklady, chyby a omyly)
  • Správa daně v tuzemsku (registrace, zrušení registrace, institut nespolehlivého plátce a osoby,   ručení za daň atd.)
  • Odpovědi na dotazy 

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.