Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Czech POINT v praxi úředníka
Kód akreditace: AK/PV-349/2015
Variabilní symbol: 223100512
Termín: 05.10.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jarmila Marta Šmardová - odborník na danou problematiku, bývalá projektová manažerka Czech POINTu na MV

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům a vedoucím úředníkům dostatečné znalosti o systému Czech POINT a jeho významných funkcionalitách a využití v rámci úřadu jako pomocníka pro přístup k základním registrům. Předat základní informace o práci se systémem, jeho právním ukotvením a související legislativou.

Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy

 • Základní rozdělení systému Czech POINT a co je nutné pro přístup, pojem lokální Administrátor, potřebné certifikáty
 • Legislativní ukotvení, související právní předpisy
 • Hlavní funkcionality prováděné v rámci kontaktního místa veřejné správy
 • Podrobný rozbor jednotlivých funkcionalit
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Správní poplatky jednotlivých agend, osvobození od poplatku


CzechPOINT@Office a CzechPOINT@home

 • Vysvětlení použití systému CzechPOINT@Office, možnost přístupu
 • Vysvětlení použití systému CzechPOINT@home, možnost přístupu
 • Funkcionality, jejich využití
 • Agendy základních registrů v CzechPOINT@Office
 • Agendy základních registrů v CzechPOINT@home
 • Autorizovaná konverze z moci úřední


Agendy Základních registrů

 • Vysvětlení všech funkcionalit k základním registrům
 • Správní poplatky jednotlivých agend, osvobození od poplatku
 • podmínky použití konkrétní podací agendy


Agendy ISDS

 • Zřízení DS, platná legislativa, správní poplatky
 • Formuláře žádosti
 • Žadatel – potřebné doklady, zpracování odeslané žádosti

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR