Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Czech POINT v praxi úředníka
Kód akreditace: AK/PV-349/2015
Variabilní symbol: 221060302
Termín: 03.06.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jarmila Marta Šmardová - odborník na danou problematiku, bývalá projektová manažerka Czech POINTu na MV

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Obsah programu má za cíl seznámit účastníky se systémem Czech POINT a s úkony v rámci kontaktního místa veřejné správy.

V úvodu jsou probírána obecná pravidla – legislativa, zákonné povinnosti (evidence, správní poplatky, archivace) a princip práce s rozhraním CzechPOINT@Office a CzechPOINT@Home.

Jsou vysvětlovány postupy pro lokálního administrátora, práce s formuláři a celkový postup práce se systémem.

Následující část programu je věnována konkrétním funkcionalitám - k čemu slouží a jaký je postup pro vydání výpisu a jsou aplikovány poznatky z obecné části.

Nově je do programu zařazeno zprostředkování identifikace a zákonné povinnoseti evidence.

Není zapomenuto ani na návaznosti na ostatní významné informační systémy veřejné správy – datové schrány a základní registry.

Program je veden v přátelském duchu a značná část je věnována i konkrétním dotazům z praxe.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR