Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Czech POINT - využití v praxi úředníka
Kód akreditace: AK/PV-349/2015
Variabilní symbol: 219102401
Termín: 24.10.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

• Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy
Czech POINT a co je nutné pro přístup, pojem lokální Administrátor, potřebné certifikáty
Legislativní ukotvení, související právní předpisy
Hlavní funkcionality prováděné v rámci kontaktního místa veřejné správy
Ukázka funkcionalit
Autorizovaná konverze dokumentů
Vybírání správních poplatků , osvobození od poplatku

• CzechPOINT@Office – pro potřeby úřadu
Využití aplikace CzechPOINT@Office, možnost přístupu, certifikáty
Funkcionality, jejich využití
Agendy základních registrů v CzechPOINT@Office
Autorizovaná konverze z moci úřední

• CzechPOINT@home- pro vlastníky datových schránek
Využití aplikace  CzechPOINT@home, možnost přístupu
Funkcionality, jejich využití
Agendy základních registrů v CzechPOINT@home

• Agendy Základních registrů
Využití, přístup z moci úřední
Využití, přístup žadatelé /občané

• Agendy ISDS
Zřízení datové schránky na žádost,
Druhy datových schránek,
platná legislativa,
správní poplatky,
Formuláře žádosti
Žadatel – potřebné doklady

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.