Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Czech POINT - využití v praxi úředníka
Kód akreditace: AK/PV-349/2015
Variabilní symbol: 218062103
Termín: 21.06.2018
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy

Czech POINT a co je nutné pro přístup, pojem lokální Administrátor, potřebné certifikáty

Legislativní ukotvení, související právní předpisy

Hlavní funkcionality prováděné v rámci kontaktního místa veřejné správy

Ukázka funkcionalit

Autorizovaná konverze dokumentů

Vybírání správních poplatků , osvobození od poplatku

  • CzechPOINT@Office – pro potřeby úřadu

Využití aplikace CzechPOINT@Office, možnost přístupu, certifikáty

Funkcionality, jejich využití

Agendy základních registrů v CzechPOINT@Office

Autorizovaná konverze z moci úřední

  • CzechPOINT@home- pro vlastníky datových schránek

Využití aplikace  CzechPOINT@home, možnost přístupu

Funkcionality, jejich využití

Agendy základních registrů v CzechPOINT@home

  • Agendy Základních registrů

Využití, přístup z moci úřední

Využití, přístup žadatelé /občané

  • Agendy ISDS

Zřízení datové schránky na žádost,

Druhy datových schránek,

platná legislativa,

správní poplatky,

Formuláře žádosti

Žadatel – potřebné doklady

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.