Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města
Kód akreditace: -
Variabilní symbol: 222121508
Termín: 15.12.2022
Místo: ul. Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Určeno pro nové členy zastupitelstva  měst a obcí

 • Úvod
 • Zákon o obcích z pohledu postavení a činnosti orgánů obce a města
 • Obecní a městský úřad, jeho vnitřní organizace, struktura a kompetence úřadu
 • Zákon o úřednících územně samosprávných celků
 • Vnitřní předpisy úřadu, pracovní řád, organizační řád a další vnitřní předpisy
 • Jednací řád zastupitelstva
 • Jednací řád rady
 • Výbory zastupitelstva, jejich činnost a jednací řád
 • Komise rady, jejich činnost a jednací řád
 • Nařízení vlády k odměňování zastupitelů a pracovníků úřadu
 • Dotazy
 • Diskuse
 • Závěr

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: neakreditovaný