Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-454/2021
Variabilní symbol: 8241029
Termín: 29.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Kromě seznámení s aktuálními vyhláškami budou na výpočtových příkladech vysvětleny rozdílné náhrady při jednodenní, dvoudenní nebo vícedenní pracovní cestě v tuzemsku. U zahraničních cest příklady výpočtu stravného podle počtu hodin v tuzemsku a zahraničí v jednom dni. Dále například kdy je vhodné stanovit paušální výdaje, kdy není nutné prokazovat doklady. Na tyto a další praktické otázky dostanete jasnou odpověď.

 

Vhodné pro účetní, pokladní, vedoucí pracovníky (pro všechny typy organizací)

 

Úvodem:

Cestuje téměř každý. Ne každý, ale zná svoje práva a povinnosti v souvislosti s pracovními cestami. Vedoucí pracovníci si musí poradit s kontrolou vykazovaných náhrad souvisejících s pracovní cestou svých podřízených. Zákoník práce a zákon o daních z příjmů není v této oblasti jednoduše aplikovatelný.

 

Cíl semináře:

Správná aplikace zákonných ustanovení zajistí plnění povinností zaměstnavatele vůči nárokům zaměstnanců a také jistotu v uplatňování daňových nákladů v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Na příkladech z praxe se naučíme vyvarovat chyb, které mohou vést k soudním sporům nebo k daňovým doměrkům.

Každý rok dochází ke změnám sazeb a ty je třeba aplikovat do změn vnitřních předpisů. Na základě návodu na formu vnitřního předpisu a jeho úpravy porozumíte aplikaci zákonných norem. Absolvování semináře bude přínosem pro ty, kteří své nároky uplatňují i pro ty, kteří je schvalují a účtují.

 

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace

 • organizační struktura účetní jednotky
 • oběh účetních dokladů
 • podpisové vzory
 • příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek

Valutová pokladna

 • směny korun na valuty
 • zálohy na zahraniční pracovní cesty
 • vyúčtování zahraničních pracovních cest

Sedmá část zákoníku práce

Průřez zákonem s příklady výpočtů náhrad  v tuzemsku a v zahraničí.
Definice pojmů

 • Pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad

 

Změny:

 • Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel

 

 • Dotazy, diskuse
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR