Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí
Kód akreditace: AK/PV-447/2016
Variabilní symbol: 219060402
Termín: 04.06.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Turek - Zkušený právník působící ve veřejné správě, který se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných zakázek. V dané oblasti disponuje lektorskými i konkrétními praktickými zkušenostmi.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je seznámit uchazeče s celým procesem zadání veřejné zakázky, s důrazem na kritické fáze procesu, kde se nejčastěji chybuje, včetně uvedení konkrétních příkladů a relevantní judikatury.

Definice veřejné zakázky, definice zadavatele Výjimky z působnosti zákona In-house zadávání Zakázky malého rozsahu, koncese Předpokládaná hodnota, dělení veřejných zakázek Druhy zadávacích řízení Zadávací podmínky Kvalifikace, hodnocení, vylučování uchazečů Ukončení zadávacího řízení Dodatečné změny smluv

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.