Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí
Kód akreditace: AK/PV-447/2016
Variabilní symbol: 218120466
Termín: 04.12.2018
Místo: ul. 17. listopadu 8, Jihlava - Přednáškový sál hotelu Villa EDEN  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Mgr. Bc. Anna Frantalová - právnička, praktické zkušenosti s komplexním řízením veřejných zakázek různého zaměření i rozsahu od malých až po zakázky za několik set milionů korun

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je seznámit uchazeče s celým procesem zadání veřejné zakázky, s důrazem na kritické fáze procesu, kde se nejčastěji chybuje, včetně uvedení konkrétních příkladů a relevantní judikatury. Pozornost bude věnována též GDPR a ochraně osobních údajů z pohledu zadavatele.

 

Definice veřejné zakázky, definice zadavatele

Výjimky z působnosti zákona

In-house zadávání

Zakázky malého rozsahu, koncese

Předpokládaná hodnota, dělení veřejných zakázek

Druhy zadávacích řízení

Zadávací podmínky, smlouva

Kvalifikace, hodnocení, vylučování uchazečů

Ukončení zadávacího řízení, zrušení

Dodatečné změny smluv

GDPR ve veřejných zakázkách

 

Pro řešení konkrétních problémů na semináři pište své dotazy předem na vzdelavani@noveko.cz.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.