Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí
Kód akreditace: AK/PV-447/2016
Variabilní symbol: 218041912
Termín: 19.04.2018
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Mgr. Magdalena Chmelařová - zkušená odbornice s praxí na ÚOHS v sekci veřejné zakázky

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

- právní úprava zadávání veřejných zakázek

- veřejné zakázky - druhy

- jednotlivé režimy zadávání

- výjimky ze zákona

- spolupráce zadavatelů

- zadávací podmínky

- kvalifikace

- poddodavatelé

- podávání nabídek, jejich posouzení a hodnocení nabídek

- mimořádně nízká nabídková cena

-  hodnotící kritéria - jiná než nabídková cena

- vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

- změny smlouvy

- uzavírání smluv

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.