Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-154/2023
Variabilní symbol: 8240924
Termín: 24.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Vlastimil Musil - KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Více informací o lektorovi na stránce www.vlastimil-musil.cz

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cílem školení je seznámit účastníky s praktickým řešením dopravních nehod. Důraz je kladen na vysvětlení základních právních principů typických pro správné posuzování dopravních nehod, praktické příklady včetně ukázky řady videozáznamů z dopravních nehod a jejich správné řešení. Zvolené řešení musí odpovídat důkazním standardům i nárokům, které na rozhodování správních orgánů kladou správní soudy a Nejvyšší správní soud.

 

1)      Znaky dopravní nehody.

 

2)      Základní právní východiska a principy při posuzování dopravních nehod.

 

3)      Podklady a důkazy potřebné v přestupkovém řízení o dopravních nehodách.

 • Znalecký posudek, jeho povinné náležitosti a základní otázky, které musí být soudnímu znalci položeny.
 • Svědecká výpověď.
 • Důkaz listinou – protokol o nehodě v silničním provozu.
 • Úřední záznam o podání vysvětlení účastníka dopravní nehody.
 • Fotodokumentace dopravní nehody.
 • Videozáznam o průběhu dopravní nehody.

 

4)      Příčiny dopravních nehod a jejich zkoumání.

 • Dopravní nehoda způsobená nesprávným předjížděním.
 • Dopravní nehoda způsobená nedáním přednosti v jízdě (v křižovatce, při vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci aj).
 • Dopravní nehoda mezi vozidlem odbočujícím vlevo a předjíždějícím vozidlem.
 • Dopravní nehoda mezi vozidlem a chodcem.
 • Dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí vzhledem ke stavu a povaze vozovky; porušení § 18 zákona o silničním provozu.
 • Dopravní nehoda způsobená nedodržením bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly; porušení § 19 zákona o silničním provozu.
 • Další varianty dopravních nehod z praxe.

 

5)      Dopravní nehoda s ublížením na zdraví.

 • Znaky dopravní nehody a podmínky k projednání dopravní nehody.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR