Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Kód akreditace: AK/PV-389/2015
Variabilní symbol: 218021305
Termín: 13.02.2018
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Petr Franěk - Krajský úřad Středočeského kraje, má dlouholetou praxi v projednávání přestupků jak v pozici pracovníka správního orgánu I. stupně, tak v pozici odvolacího správního orgánu, zabývajícího se metodickou a kontrolní činností vůči orgánům obcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je určen pro úředníky obcí, kteří se budou po 1.7.2017 podílet na projednávání přestupků v I. stupni správního řízení podle nové právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb. Jeho cílem je poskytnout pohled na řízení o přestupcích, ve kterém dochází k zásadním změnám.

V úvodní části je věnována pozornost otázce základů odpovědnosti za přestupek – pojem přestupek; pokračující, trvající a hromadný přestupek; spolupachatelství; odpovědnost FO, PO a podnikající FO; okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek; správní tresty, ochranná opatření. Následující část se týká procesu přestupkového řízení - příslušnost, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, postup v řízení před správním orgánem I. stupně, odvolací řízení a zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku.

V závěrečné části bude věnována pozornost též právní úpravě požadavků na oprávněnou úřední osobu a přechodným ustanovením, která upravují užití zákona ve vztahu k přestupkům a správním deliktům spáchaným před nabytím účinnosti zákona č. 250/2016 Sb.

 

-          pojem přestupku

-          odpovědnost FO, PO a podnikající PO

-          okolnosti vylučující protiprávnost

-          zánik odpovědnosti

-          správní tresty

-          věcná a místní příslušnost

-          účastníci řízení

-          postup před zahájením řízení

-          postup v řízení o přestupku

-          požadavky na oprávněnou úřední osobu

-          přechodná ustanovení – jak postupovat u přestupků spáchaných před 1. 7. 2017

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.