Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST II.
Kód akreditace: AK/PV-398/2021
Variabilní symbol: 824101701
Termín: 17.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jan Podlipský - Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, přednášející je zároveň lektorem a zkoušejícím Institutu pro veřejnou správu Praha

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek

Program:

Účastníci školení budou seznámeni se základními instituty a zásadami přestupkového řízení se zaměřením i na některé zvláštnosti v rámci řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a procesem projednávání těchto přestupků s příklady konkrétních praktických situací, aby přijaté řešení v souladu s právním předpisy a aktuální judikaturou správních soudů.

Školení je určeno jak pro úředníky, kteří začínají s výkonem agendy dopravních přestupků a hodlají si správně osvojit základní principy projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak i pro úředníky s praxí, kteří si chtějí prohloubit současné a získat nové aktuální informace z této oblasti.

Účastníci školení se například dozví, co je přestupkem, co je zavinění a jaké jsou jeho formy, jaké jsou okolnosti vylučující protiprávnost, jak posuzovat oznámení o přestupku a jak s nimi v jednotlivých případech dále naložit, kdo je účastníkem řízení o přestupku, jaké je jejich postavení a jaká mají práva, zvláštnosti přestupkového řízení vedeného vůči mladistvým, jaké jsou náležitosti rozhodnutí o přestupku, postup správního orgánu po podání opravných prostředků některého z účastníků řízení.

Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů - ČÁST II

1)    Vymezení přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost.

2)    Věk, nepříčetnost, zavinění a jeho formy.

3)    Druhy správních trestů.

4)    Propadnutí a zabrání věci.

5)    Ukládání správních trestů, mimořádné snížení výměry pokuty, upuštění od uložení správního trestu, mimořádné zvýšení pokuty (zásada asperace), uložení pokuty ve společném řízení (zásada absorpce).

6)    Věcná a místní příslušnost správního orgánu v řízení o přestupku.

7)    Odložení věci.

8)    Zastavení řízení o přestupku.

9)    Zánik odpovědnosti za přestupek.

10)  Podmínky příkazního řízení před zahájením řízení a po zahájení řízení.

11)  Příkazní řízení na místě.

12)  Pravomoc obecní, vojenské policie a celní správy při projednávání přestupků v silničním provozu.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (apliakce ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR