Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů
Kód akreditace: AK/PV-283/2015
Variabilní symbol: 223101701
Termín: 17.10.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem vzdělávacího programu je nejen zdokonalit znalosti úředníků v oblasti písemné a elektronické komunikace, ale také prohloubit znalosti týkající se výkonu správních činností v územním samosprávném celku úředníka v oblastech, jako jsou písemná a elektronická komunikace – její zásady a pravidla zahrnující formální náležitosti, etiketu úředníka v praxi, ale také principy pravopisně bezvadného a stylisticky vhodného textu.

Součástí vzdělávacího programu je přehled doporučení vycházející z ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (2014), ukázky úředních dokumentů zaměřených především na vhodnou stylistiku správních protokolů, usnesení, rozhodnutí, stanovisek dle správního řádu, úřední korespondence aj.

Dalšími dílčími cíli jsou poukázat na běžné pravopisné, stylistické a formální chyby, které se v uvedených úředních písemnostech vyskytují – nedostatky analyzovat a nabídnout možná řešení; seznámit s aktuálním trendy pro stylistiku úředních textů; představit důležitá doporučení vycházející z ČSN 01 6910; seznámit se s on-line zdroji a tipy pro finální korekturu textů.

 

Seminář sestává ze čtyř vzdělávacích předmětů. Součástí jednotlivých vzdělávacích předmětů je vždy diskuze vyplývající z dané problematiky.

 

1. Základy písemné a elektronické komunikace v úřední praxi

 • Předmět zaměřen na základní etiketu v rámci písemné a elektronické komunikace úředníka – jazyková správnost textů (oslovování v dopisech a e-mailech, psaní titulů, časté a rozšířené nedostatky jazykových jevů, interpunkce pro správné zápisy zákonů, obraty vyjadřující zdvořilost k adresátovi, důraz na jednotnost v textu – doporučení pro vnitřní směrnici: jednotný vizuální styl).
 • Práce s on-line jazykovou příručkou, s češtinářským portálem, tipy k procvičení oblastí, které mohou být pro cílovou skupinu problematické.
 • Důraz na zachování jednotnosti v textu vycházející z doporučení české státní normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (2014) – ukázka vnitřní směrnice vyžadující jednotný vizuální styl stran grafické úpravy úředních dokumentů.

 

2. Stylistika úředních textů vhodná pro každodenní práci úředníka

 • Administrativní styl jako způsob informativní a věcné komunikace v písemné formě.
 • Ukázky úředních dokumentů zaměřených především na vhodnou stylistiku správních protokolů, usnesení, úřední korespondence aj.
 • Autentické výpovědi z uvedených úředních textů a doporučení, jak lze předcházet nedostatkům.

 

3. Doporučení pro formální úpravy uvedených úředních textů s odkazem ČSN 01 6910

 • Formální úpravy textů úřední povahy s odkazem na ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (2014).

 

4. Finální úprava textu

 • Ověřené tipy pro kontrolu vlastního textu po stránce pravopisné, stylistické
  i formální – nezbytné jako poslední čin autora úředního textu v moment, kdy úředník svým textem prezentuje sebe sama a především úřad, který zastupuje.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR