Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů
Kód akreditace: AK/PV-283/2015
Variabilní symbol: 821040801
Termín: 08.04.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Seminář je určen všem, kterým záleží na vhodném písemném projevu, neboť ho vnímají jako důležitou vizitku sebe sama, i těm, kdo si chtějí své jazykové znalosti osvěžit a ujistit se v tom, že vytvářejí texty správně – z hlediska českého pravopisu i české stylistiky.

Zaměříme se nejen na základní pravopisné jevy, ale především se budeme věnovat častým nedostatkům, jazykovým prohřeškům a omylům v úředních textech. Připomeneme si nejen pravidla pro psaní velkých písmen nebo psaní čárek, ale shrneme také zásady při oslovování, správné tvary slov a mnoho dalšího.

Prostřednictvím autentických výpovědí a ukázek dopisů a jiných textů upozorníme na některé nevhodné stylistické obraty, které přispívají ke zbytečně strojenému a někdy kostrbatému vyjadřování, a představíme vhodnější stylistické formulace.

Také se dozvíme, jak důležitou roli představuje pro bezchybný písemný projev správné užívání zkratek, značek a číslic.

Na závěr prozradíme několik ověřených tipů, jak být sám sobě nejlepším korektorem.

Program semináře:

  •     Pravopisné prohřešky v praxi a odborná opora.
  •     Dobrý písemný projev.
  •     Dokonalost v detailech.
  •     Sám sobě korektorem.

 

  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  •     Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

 

Akreditace: MVČR