Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů
Kód akreditace: AK/PV-283/2015
Variabilní symbol: 219061116
Termín: 11.06.2019
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář Čeština pro život osloví především ty, kterým záleží na vlastním písemném projevu, neboť ho vnímají jako důležitou vizitku sebe sama, a zaujme všechny, kdo si chtějí své jazykové znalosti osvěžit a ujistit se v tom, že své texty zpracovávají správně z hlediska českého pravopisu i české stylistiky.
Společně probereme základní pravopisné jevy, ale především se budeme věnovat častým nedostatkům – češtinářským prohřeškům a omylům, kterých se snadno můžeme dopustit. Připomeneme si např. pravidla pro psaní velkých písmen nebo psaní čárek, zásady při oslovování, správné tvary slov a mnoho dalšího. Prostřednictvím autentických výpovědí upozorníme na některé nevhodné stylistické obraty, které přispívají ke zbytečně strojenému a někdy kostrbatému vyjadřování. Také se dozvíme, jak důležitou roli představuje pro bezchybný písemný projev správné užívání zkratek, značek a číslic. A na závěr prozradíme několik tipů, jak být sám sobě nejlepším korektorem.

Program semináře:

  • Odborná opora (odborná literatura a spolehlivé online zdroje).
  • Pravopisné prohřešky v praxi (časté chyby v písemném projevu; pravidla pro psaní velkých písmen, správné užívání interpunkce; správné tvary slov – nejen přejatých).
  • Dobrý písemný projev (stylistika češtiny a vhodné jazykové prostředky).
  • Dokonalost v detailech (zásady pro psaní zkratek, značek, čísel; význam mezer; označování částí textu).
  • Autor a korektor v jedné osobě (tipy pro kontrolu vlastního textu).

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.