Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady
Kód akreditace: AK/PV-283/2015
Variabilní symbol: 218032007
Termín: 20.03.2018
Místo: ul. Majakovského 29, Karlovy Vary - Přednáškový sál hotelu Lafonte  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Ing. Vlasta Šormová - zkušená lektorka

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Citát na úvod: Pokud by někdy počítač nezvítězil, pak vyhraje software nebo periferní zařízení, v nejlepším případě elektrická zásuvka. Jsi-li uživatel, prohraješ s počítačem, výrobcem hardware i s programátorem. Jsi-li výrobce HW, prohraješ s počítačem, uživatelem a programátorem. Jsi-li programátor, prohraješ s počítačem, výrobcem HW a uživatelem. (Murphyho zákony)
 
Účastníci semináře se dozvědí o aktuálních trendech v úřední a obchodní korespondenci a také o změnách, které přinesla revize normy „Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory“ ČSN 01 6910 (2014). Seminář představí online zdroje, které ulehčí každodennímu uživateli PC práci a ušetří mu čas. V první části jsou také praktické ukázky.
Další části semináře jsou zaměřeny na pravopis a stylistiku, na nejčastější jazykové prohřešky v oblasti českého pravopisu s důrazem na správné tvary slov, interpunkci, velká písmena, dále vliv angličtiny a cizích slov na češtinu, používání frází a další stylistické nedostatky. Způsoby komunikace – ústní, písemná a elektronická komunikace, klady, zápory a návod, kdy který způsob komunikace použít. V rámci semináře je třeba připomenout i hlavní zásady etikety, a to nejen v zaměstnání.

Součástí semináře je také představení různých typů dopisů – úředních, obchodních, osobních i soukromých; dále hlavní zásady při psaní formální korespondence a e-mailů.  Úprava textu, např. zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci. Nejčastější chyby při psaní písemností.
Získané znalosti účastníci využijí nejen ve své praxi, ale i v osobním životě, protože seminář reaguje na potřeby každého uživatele češtiny, který dennodenně vytváří nejrůznější písemnosti – dopisy, zápisy, žádosti, komunikuje s klienty, kolegy, nadřízenými i podřízenými atd. Seminář podpoří všechny, kterým záleží na kultivovaném ústním, písemném i elektronickém projevu.

Struktura semináře
Úvod do problematiky - práce s vhodnými online zdroji a odbornou literaturou
Představení online zdrojů, které ulehčí každodennímu uživateli PC práci a ušetří mu čas. První část je založená na praktických ukázkách – jak si nejrychleji osvojit práci s weby a portály zaměřenými na problematické češtinářské případy. Praktické ukázky – test.
Pravopis českého jazyka v praxi
Pravopis je zaměřen na nejčastější pravopisné prohřešky v praxi uživatelů češtiny – nedílnou součástí je práce s přejatými slovy v češtině, vlastními jmény, přechylování, oslovování atd.
Stylistika a způsoby komunikace – ústní, písemná a elektronická komunikace
Stylistická neobratnost a příklady z praxe odhalí časté nepřesnosti při různých způsobech komunikace. Zásady efektivní komunikace. Etiketa v zaměstnání – zdravení, tykání.
Správný dopis úředníka i občana
Rady a tipy, jak dobře strukturovat dopis a použít k tomu vhodné jazykové prostředky. Doporučení pro kontrolu vlastního textu.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.