Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)
Kód akreditace: AK/PV-310/2015
Variabilní symbol: 219030511
Termín: 05.03.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Motto semináře by mohlo znít „Jak hravě zvládat obchodní a úřední korespondenci.“
Účastníci se totiž dozvědí více informací o aktuálních trendech v úřední a obchodní korespondenci i o změnách, které přinesla revize normy „Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory“ (ČSN 01 6910) v červenci roku 2014. Zaměříme se také na méně známá pravidla pro psaní zkratek, značek a číslic, používání pomlčky a spojovníku nebo zdůrazníme význam mezer. Nebude chybět ani ukázka různých typů dopisů (úředních, obchodních; dopisů vedoucích pracovníků i fyzických osob; e-mailu). Také si řekneme, jak lze text vhodně upravit pomocí běžných grafických prostředků.
V druhé části semináře se budeme věnovat některým jazykovým nedostatkům z hlediska českého pravopisu a české stylistiky – aneb „posvítíme si“ na češtinu z pohledu úředníka.

Seminář reaguje na potřeby každého, kdo dennodenně vytváří nejrůznější dopisy, e-maily, zápisy z porad, vyřizuje poptávky, žádosti a jiné písemnosti, a podpoří všechny, kterým záleží na dobrém písemném projevu i z formálního hlediska.

Program semináře:
1.    Norma ČSN 01 6910 (2014) a její doporučení (zásadní rozdíly: současná vs. původní norma).
2.    Šablony dopisů pro praxi (včetně tipů usnadňujících tvorbu úředních, obchodních či osobních dopisů).
3.    E-mail jako úřední/obchodní sdělení.
4.    Tabulky a jejich správná podoba.
5.    Zkratky, značky, číslovky a význam mezer.
6.    Tipy pro používání pomlčky a spojovníku, lomítka, uvozovek, závorek.
7.    Formální úprava dokumentů (vyznačování, označování, členění).
8.    Český jazyk v každodenní praxi (časté jazykové prohřešky).
9.    Stylistika úředníka vhodná nejen pro zápisy (včetně ukázky běžných písemností v praxi).

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.