Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-453/2021
Variabilní symbol: 824092401
Termín: 24.09.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Michaela Schönwälderová, MPA - hlavní účetní - město Židlochovice

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Kurz je zaměřen nejenom pro začínající účetní obcí, ale také pro úředníky a ostatní představitele obcí, kteří chtějí mít základní povědomí o základních povinnostech spadajících do finanční oblasti obcí, zejména vztahující se k povinnostem v účetnictví.

Jedná se o shrnutí základních úkonů a povinností vyplývajících z nejrůznějších právních předpisů, týkající se účtování obcí.

 

Seminář zahrnuje úpravu a povinnosti stanovené zákonem o účetnictví pro obce, včetně úpravy a povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví v návaznosti na ostatní zákony a vyhlášky vztahující se k úpravě a povinnostem při účtování obcí, zejména z oblasti:

 

-          účtování účetních případů, dotací, včetně zahraničních dotací

-          metodické pomoci ministerstva financí

-          sestavení a schvalování účetních závěrek, konsolidace účetní závěrky

-          termíny předávání výkazů

-          povinnosti vztahující se k inventarizaci majetku a závazků

-          podpisy na dokladech k zajištění finanční kontroly

-          účetní metody pro obce

-          použití rozpočtové skladby

-          povinnosti stanovené zákonem o rozpočtových pravidlech navazující na účetnictví

-          základní postupy při uplatňování DPH

-          finanční vypořádání dotací

-          povinnosti vztahující se k přezkoumání hospodaření

-          údaje důležité při zveřejňování smluv a zadávání veřejných zakázek ve vztahu k účetnictví

 

Jedná se o shrnutí základních informací potřebných pro účtování obcí, kdy nejrůznější povinnosti vyplývají z různých právních předpisů, včetně odkazů na právní předpisy doplněné o příklady z praxe.

 

Předmět 1: Účetnictví obcí – legislativní úvod

  • Zákon o účetnictví v návaznosti na metodiku ministerstva financí, schvalování účetní závěrky
  • Zákon o účetnictví v návaznosti na konsolidaci a technická data
  • Zákon o účetnictví v návaznosti na inventarizaci a finanční kontrolu
  • Zákon o účetnictví v návaznosti na rozpočtovou skladbu a rozpočtová pravidla
  • Přezkum hospodaření, finanční vypořádání, registr smluv, DPH, veřejné zakázky

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR