Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018
Kód akreditace: AK/PV-407/2015
Variabilní symbol: 218031301
Termín: 13.03.2018
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.800,-
Lektor:
Ing. Hana Juráňová - daňový poradce, auditor

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • Změny účetních, daňových a ostatních předpisů pro ÚSC a p.o. pro r.2018

            -     Novela zákona o účetnictví, nevýznamné

            -     Novela vyhlášky č.410/2009 – prováděcí vyhláška k účetnictví

            -     Novela vyhlášky 270/2010 o inventarizaci

            -     Novely ČÚS č. 701 až 710

            -     Novela zákona č. 250/2000 Sb. – oblast přestupků

            -     Novela zákona č. 218/200 Sb –oblast dotací

            -     Novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. – významné změny pro ÚSC a p.o.

            -     Novela zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. - významné změny pro ÚSC a p.o.

            -     Novela zákona o DPH č.235/2004 Sb. - významné změny pro ÚSC a p.o.

            -     Novela technické vyhlášky č. 383/2009 Sb.

            -     Vybrané okruhy - podle aktuálního stavu legislativy v době semináře např.

 

  • Informace o změnách souvisejících s konsolidací výkazů za ČR

            -     Konsolidační  a technická vyhláška – úpravy pro r. 2018

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.