Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-456/2021
Variabilní symbol: 8241031
Termín: 31.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Květoslava Novotná - účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Účetní a daňové doklady - správný postup při vystavování  dokladů 

 

Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona

 • objednávky, obchodní dopisy, faktury, dálkové přístupy
 • obchodní jméno, firma, identifikace

Sankce podle přestupkového zákona

 • pokuty a zákaz činnosti

Druhy účetních dokladů

 • pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové, faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, faktury došlé od dodavatelů, bankovní výpisy, doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady, mzdové doklady, opravné účetní doklady

Náležitosti pokladních dokladů podle zákona účetních a daňových předpisů

 • význam účtenek u kupujícího – prokazování platby a obsahu

Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH

 • Náležitosti, „auditní stopa“
 • daňové doklady (zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
 • opravné daňové doklady
 • uplatnění nároku na odpočet
 • doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
 • směrnice EU, oddíl Fakturace

Zahraniční doklady, cizí měna 

Dopad GDPR u dokladů od fyzických osob

Oběh účetních dokladů a podpisové vzory

Archivace účetních a daňových dokladů

Forma – písemnost v listinné a elektronická podobě, elektronická komunikace

Novely zákonů a jejich dopad do problematiky – daně z příjmů, DPH, daňový řád

 

 • Dotazy, diskuse
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (apliakce ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

 

Akreditace: MVČR