ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Praze – „Etiketa úředníka veřejné správy“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910“ – z původního termínu 4. 6. 2019 v Praze, ul. Novotného lávka 5, se školení přesouvá na 30. 5. 2019 tamtéž.