ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Právní praxe pro OSPOD“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.“ – z původního termínu 18. 4. 2019 v Hradci Králové, ul. Riegrovo nám. 1494, se školení přesouvá na 18. 6. 2019 tamtéž.