ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Českých Budějovicích – „Stavební zákon“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Stavební zákon a jeho aplikace v praxi (včetně novely stavebního zákona), včetně výkladu judikatury soudů k některým jeho vybraným ustanovením na úseku územního rozhodování a stavebního řádu“ – z původního termínu 18. 9. 2018 v Českých Budějovicích, ul. Pražská třída 14, se školení přesouvá na 27. 11. 2018 tamtéž.