ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Etiketa úředníka veřejné správy“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910“ – z původního termínu 4. 10. 2018 v Hradci Králové, ul. Riegrovo náměstí 1494, se školení přesouvá na 29. 11. 2018 tamtéž.