ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb.“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí“ – z původního termínu 5. 6. 2018 v Hradci Králové, ul. Riegrovo náměstí 1494, se školení přesouvá na 6. 9. 2018 tamtéž.