Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
01.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
01.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
06.03.2018
úterý

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
06.03.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Pavel Zelenka
08.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
13.03.2018
úterý

Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.
15.03.2018
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.03.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha1.900,- Květoslava Novotná
20.03.2018
úterý

Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
20.03.2018
úterý

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Veronika Benešová
22.03.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
27.03.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
27.03.2018
úterý

Mediace ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Praha2.200,- Mgr. Dora Lukášová
29.03.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Lucie Potocká
29.03.2018
čtvrtek

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marcela Válková
03.04.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
03.04.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Věra Novotná
05.04.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Efektivní vymáhání pohledávek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
10.04.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
12.04.2018
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
12.04.2018
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.04.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Tereza Coufalová, MBA
19.04.2018
čtvrtek

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Magdalena Chmelařová
19.04.2018
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
24.04.2018
úterý

Odborná správa dokumentů u původců. Uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi v souvislosti se zákonem o archivnictví a spisové službě a vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marie Tarantová
26.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
26.04.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Marika Voženílková
03.05.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
03.05.2018
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
10.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
10.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Petr Kramář
15.05.2018
úterý

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Zdeňka Stránská
17.05.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Věra Novotná
17.05.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
22.05.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
22.05.2018
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Pavel Michalica