Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
26.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
26.04.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Marika Voženílková
03.05.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
10.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
10.05.2018
čtvrtek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti - PŘELOŽENO Z 3. 4. 2018

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Zdeňka Stránská
17.05.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
22.05.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
22.05.2018
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Pavel Michalica
24.05.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.300,- Mgr. Jaroslav Šejvl
24.05.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Petr Franěk
29.05.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
29.05.2018
úterý

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ivana Kotrčová
31.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
31.05.2018
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
05.06.2018
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.300,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
05.06.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
07.06.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
12.06.2018
úterý

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha1.900,- Květoslava Novotná
12.06.2018
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob (s důrazem na hmotněprávní úpravu)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Zita Svobodová Štecherová
14.06.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Praha2.200,- Mgr. Michal Kroupa
19.06.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Hynek Pečinka
19.06.2018
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Hana Kokošková
21.06.2018
čtvrtek

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
21.06.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci … - PŘELOŽENO Z 7. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vlasta Šormová