Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
17.10.2017
úterý

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na dopoučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
17.10.2017
úterý

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Praha2.300,- Mgr. Jaroslav Šejvl
19.10.2017
čtvrtek

Příprava na uzávěrku a inventury v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
19.10.2017
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.10.2017
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
24.10.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“) - PŘELOŽENO Z 12.12.2017

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
26.10.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
26.10.2017
čtvrtek

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Věra Novotná
31.10.2017
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
31.10.2017
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vilém Juránek
02.11.2017
čtvrtek

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Veronika Benešová
02.11.2017
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Hynek Pečinka
07.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Zdeňka Stránská
09.11.2017
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vlasta Šormová
09.11.2017
čtvrtek

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Markéta Fořtová
14.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
14.11.2017
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
16.11.2017
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
16.11.2017
čtvrtek

Správní řízení ve věci správních deliktů (resp. přestupků právnických a podnikajících fyzických osob ve smyslu zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Zita Štecherová
21.11.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
21.11.2017
úterý

Vnitřní směrnice

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vilém Juránek
23.11.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Petr Franěk
23.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ivana Kotrčová
28.11.2017
úterý

Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vilém Juránek
30.11.2017
čtvrtek

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
30.11.2017
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vlasta Šormová
05.12.2017
úterý

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha1.900,- Květoslava Novotná
05.12.2017
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.12.2017
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Praha2.200,- Mgr. Michal Kroupa
07.12.2017
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Jiří Frančík
12.12.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
12.12.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.12.2017
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Pavel Michalica
14.12.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
11.01.2018
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona - PŘELOŽENO Z 28. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marcela Válková
16.01.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Luděk Tesař