Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
12.12.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
12.12.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.12.2017
čtvrtek

Komunikace: úředník versus občan - PŘELOŽENO Z 21. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
14.12.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
11.01.2018
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona - PŘELOŽENO Z 28. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marcela Válková
16.01.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Luděk Tesař
18.01.2018
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.01.2018
čtvrtek

Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Petr KRAMÁŘ
23.01.2018
úterý

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
25.01.2018
čtvrtek

Insolvenční řízení z pohledu věřitele

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
01.02.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
01.02.2018
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2018 se zaměřením na činnost měst a obcí a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Štěpánka Pokorná
08.02.2018
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Bc. Markéta Tintěrová
13.02.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
13.02.2018
úterý

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- emeritní plk. Josef Sláma
15.02.2018
čtvrtek

Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření za r. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
22.02.2018
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
01.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
01.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
06.03.2018
úterý

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
06.03.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Pavel Zelenka
08.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA