Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
01.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
06.03.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 30. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Eva Doležalová
07.03.2018
středa

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová
15.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
20.03.2018
úterý

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů) - PŘELOŽENO Z 15. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
22.03.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
03.04.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
05.04.2018
čtvrtek

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
10.04.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
17.04.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
19.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
24.04.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
24.04.2018
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Vlasta Šormová
25.04.2018
středa

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
26.04.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Lucie Potocká
03.05.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
10.05.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
10.05.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Jiří Frančík
15.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
17.05.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
17.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Petr Kramář
22.05.2018
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- Mgr. Michal Kroupa