Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
25.04.2018
středa

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
10.05.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
10.05.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí - PŘELOŽENO Z 26. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Lucie Potocká
10.05.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Jiří Frančík
15.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
17.05.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
17.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Petr Kramář
22.05.2018
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- Mgr. Michal Kroupa
24.05.2018
čtvrtek

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Zdeňka Stránská
31.05.2018
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová
31.05.2018
čtvrtek

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- PhDr. Jitka Janečková
05.06.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
05.06.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí - PŘELOŽENO Z 5. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
12.06.2018
úterý

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov - PŘELOŽENO Z 15. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
14.06.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- JUDr. Eva Kuzmová