Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
12.12.2017
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Plzeň30.000,- JUDr. Eva Kuzmová
16.01.2018
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi - PŘELOŽENO Z 2. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
16.01.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Vlasta Šormová
30.01.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Eva Doležalová
01.02.2018
čtvrtek

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.000,- Ing. Luděk Tesař
08.02.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
15.02.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
27.02.2018
úterý

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
01.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.03.2018
středa

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová