Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.10.2017
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
26.10.2017
čtvrtek

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím - PŘELOŽENO Z 19. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
31.10.2017
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Lucie Potocká
31.10.2017
úterý

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.000,- Ing. Luděk Tesař
02.11.2017
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
02.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Petr Kramář
07.11.2017
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Jiří Frančík
07.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová
09.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
14.11.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
16.11.2017
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Marcela Válková
16.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
23.11.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
28.11.2017
úterý

Základy pěstounské péče a osvojení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
30.11.2017
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
30.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
12.12.2017
úterý

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2017 - PŘELOŽENO ZE 17. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- PhDr. Jitka Janečková
14.12.2017
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- Mgr. Michal Kroupa
14.12.2017
čtvrtek

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Markéta Fořtová
16.01.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Vlasta Šormová