Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
26.04.2018
čtvrtek

Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Petr KRAMÁŘ
26.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
03.05.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
03.05.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Marika Voženílková
10.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
10.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
15.05.2018
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.05.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
22.05.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů) - PŘELOŽENO Z 25. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.05.2018
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
24.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
24.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Petr Kramář
29.05.2018
úterý

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Marcela Válková
31.05.2018
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
31.05.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Věra Novotná
05.06.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
07.06.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Lucie Potocká
07.06.2018
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
12.06.2018
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.06.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
21.06.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 29. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- Mgr. Michal Kroupa
21.06.2018
čtvrtek

Czech POINT - využití v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA