Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
27.02.2018
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
01.03.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Petr Franěk
06.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
06.03.2018
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.03.2018
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu - PŘELOŽENO Z 30. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
13.03.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
13.03.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
15.03.2018
čtvrtek

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
15.03.2018
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
20.03.2018
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
22.03.2018
čtvrtek

Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
27.03.2018
úterý

Spisová služba a archivnictví

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Simona Binarová
29.03.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- Mgr. Michal Kroupa
03.04.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
05.04.2018
čtvrtek

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí - PŘELOŽENO Z 27. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Magdalena Chmelařová
10.04.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
12.04.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
12.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
17.04.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
17.04.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
19.04.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
19.04.2018
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Hana Kokošková
24.04.2018
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
24.04.2018
úterý

Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.
26.04.2018
čtvrtek

Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Petr KRAMÁŘ
26.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
03.05.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
03.05.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Marika Voženílková
10.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
10.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
15.05.2018
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.05.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
22.05.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů) - PŘELOŽENO Z 25. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.05.2018
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA