Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
26.10.2017
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
26.10.2017
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
31.10.2017
úterý

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Věra Novotná
31.10.2017
úterý

Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace, aneb jak na to?

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
02.11.2017
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 10. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- Mgr. Michal Kroupa
02.11.2017
čtvrtek

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
07.11.2017
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
07.11.2017
úterý

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
09.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Petr Kramář
09.11.2017
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona - PŘELOŽENO Z 5. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Marcela Válková
14.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
14.11.2017
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
16.11.2017
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC) - PŘELOŽENO Z 14. 9. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.11.2017
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
21.11.2017
úterý

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
21.11.2017
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.11.2017
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
23.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
28.11.2017
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
28.11.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
30.11.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
30.11.2017
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
05.12.2017
úterý

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
07.12.2017
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
12.12.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
14.12.2017
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
14.12.2017
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA