Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
12.12.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
14.12.2017
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
14.12.2017
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.01.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.01.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
18.01.2018
čtvrtek

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000,- Ing. Luděk Tesař
18.01.2018
čtvrtek

Insolvenční řízení z pohledu věřitele

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
23.01.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 5. 12. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
23.01.2018
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
25.01.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
25.01.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
30.01.2018
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
01.02.2018
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na dopoučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
01.02.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
08.02.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Věra Novotná
15.02.2018
čtvrtek

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- emeritní plk. Josef Sláma
20.02.2018
úterý

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
22.02.2018
čtvrtek

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
27.02.2018
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
27.02.2018
úterý

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Magdalena Chmelařová
01.03.2018
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- MVDr. Pavel Michalica
06.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
06.03.2018
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ivana Kotrčová