Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
27.02.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
06.03.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Květoslava Novotná
13.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
20.03.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
27.03.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
03.04.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
10.04.2018
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
17.04.2018
úterý

Volby v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Eva Doležalová
15.05.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 20. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Eva Doležalová
15.05.2018
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
22.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.