Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
15.05.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 20. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Eva Doležalová
15.05.2018
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
22.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
29.05.2018
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
05.06.2018
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Petr Kramář
12.06.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 3. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.06.2018
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Hana Kokošková