Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
17.10.2017
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
17.10.2017
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
24.10.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
31.10.2017
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
07.11.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Alena Loudová
14.11.2017
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
21.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
28.11.2017
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
05.12.2017
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Petr Kramář
05.12.2017
úterý

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 19. 9. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová