Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
09.03.2018
pátek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Eva Doležalová
23.03.2018
pátek

Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Hana Brzobohatá
06.04.2018
pátek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
10.04.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu - PŘELOŽENO Z 9. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
12.04.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Jihlava1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
13.04.2018
pátek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
03.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Květoslava Novotná
04.05.2018
pátek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
11.05.2018
pátek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová