Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
27.09.2018
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.10.2018
úterý

Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Ing. Vlasta Šormová
13.11.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 6. 11. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Jihlava1.700 Kč Mgr. Hana Kuncová
22.11.2018
čtvrtek

Ohlašovna obyvatel v praxi malých obcí, seznam voličů, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Ing. Ivana Kotrčová