Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
04.12.2018
úterý

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Mgr. Bc. Anna Frantalová
28.02.2019
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2019 ve vazbě na plánované změny v roce 2019 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Ing. Štěpánka Pokorná
11.04.2019
čtvrtek

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.05.2019
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč JUDr. Eva Kuzmová