Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
15.12.2017
pátek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení - PŘELOŽENO Z 21. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
01.02.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Květoslava Novotná
09.02.2018
pátek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
23.02.2018
pátek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Jihlava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
09.03.2018
pátek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Eva Doležalová