Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
12.12.2017
úterý

Vidimace a legalizace - PŘELOŽENO ZE 7. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
14.12.2017
čtvrtek

Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vilém Juránek
23.01.2018
úterý

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
23.01.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
01.02.2018
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.02.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.000,- Ing. Luděk Tesař
06.02.2018
úterý

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
15.02.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
15.02.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
20.02.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
20.02.2018
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
27.02.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
01.03.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
06.03.2018
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
06.03.2018
úterý

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Bc. Markéta Tintěrová