Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
01.03.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
06.03.2018
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
06.03.2018
úterý

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
15.03.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Hradec Králové1.700,- Mgr. Michal Kroupa
15.03.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
20.03.2018
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
20.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
29.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
29.03.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- JUDr. Věra Novotná
03.04.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
03.04.2018
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- MVDr. Pavel Michalica
05.04.2018
čtvrtek

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích - PŘELOŽENO Z 27. 2. 2018

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Marcela Válková
10.04.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- JUDr. Věra Novotná
10.04.2018
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Hana Kokošková
12.04.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Marika Voženílková
12.04.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Petr Franěk
17.04.2018
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout - PŘELOŽENO Z 2. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.04.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
24.04.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Hradec Králové1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
24.04.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Zdeňka Stránská
26.04.2018
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
26.04.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Jiří Frančík
03.05.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
17.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
17.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
22.05.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová