Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.10.2017
úterý

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.000,- Ing. Luděk Tesař
24.10.2017
úterý

Nebojme se velké novely stavebního zákona

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Marcela Válková
31.10.2017
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
02.11.2017
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb. - PŘELOŽENO z 31. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Jiří Frančík
02.11.2017
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady - PŘELOŽENO Z 10. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
07.11.2017
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
07.11.2017
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
09.11.2017
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
14.11.2017
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.11.2017
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vilém Juránek
16.11.2017
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- MVDr. Pavel Michalica
16.11.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Petr Franěk
23.11.2017
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
23.11.2017
čtvrtek

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
28.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
28.11.2017
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
05.12.2017
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
05.12.2017
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
14.12.2017
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Lucie Potocká
14.12.2017
čtvrtek

Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vilém Juránek