Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
03.05.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
03.05.2018
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 - PŘELOŽENO Z 10. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Hana Kokošková
17.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
17.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
22.05.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
29.05.2018
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Lucie Potocká
29.05.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
31.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Petr Kramář
31.05.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
05.06.2018
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
05.06.2018
úterý

Správa, uchovávání a vyřazování dokumentů s přihlédnutím k aktuální archivní legislativě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
14.06.2018
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady - PŘELOŽENO Z 20. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
14.06.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
19.06.2018
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.06.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb. - PŘELOŽENO Z 26. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Jiří Frančík