Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
27.02.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
27.02.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
06.03.2018
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Lucie Potocká
06.03.2018
úterý

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Marcela Válková
08.03.2018
čtvrtek

Mediace ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno1.800,- Mgr. Dora Lukášová
13.03.2018
úterý

Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
13.03.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
20.03.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ivana Kotrčová
27.03.2018
úterý

Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.
29.03.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Petr Kramář
03.04.2018
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
05.04.2018
čtvrtek

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- emeritní plk. Josef Sláma
05.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
10.04.2018
úterý

Efektivní vymáhání pohledávek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
12.04.2018
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
17.04.2018
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Brno1.800,- Mgr. Michal Kroupa
17.04.2018
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob (s důrazem na hmotněprávní úpravu)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- JUDr. Zita Štecherová
19.04.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
24.04.2018
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.04.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Hynek Pečinka
26.04.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- Mgr. Jaroslav Šejvl
26.04.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
03.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
03.05.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Petr Franěk
10.05.2018
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- MVDr. Pavel Michalica
10.05.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
15.05.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
15.05.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku - PŘELOŽENO Z 20. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
15.05.2018
úterý

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
17.05.2018
čtvrtek

Matriční právo pro potřeby praxe orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
22.05.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
22.05.2018
úterý

Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Brzobohatá