Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
17.10.2017
úterý

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
26.10.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Petr Franěk
26.10.2017
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Marcela Válková
31.10.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
31.10.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
31.10.2017
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
02.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí - PŘELOŽENO Z 5. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Hynek Pečinka
07.11.2017
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
07.11.2017
úterý

Nakládání s majetkem územních samosprávných celků po novele provedené zákonem č. 106/2016 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno1.800,- JUDr. Aleš Novotný
09.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
09.11.2017
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
14.11.2017
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Jiří Frančík
14.11.2017
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Hana Kokošková
16.11.2017
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
16.11.2017
čtvrtek

Základy pěstounské péče a osvojení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
16.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 5. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
21.11.2017
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
21.11.2017
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Brno1.800,- Mgr. Michal Kroupa
21.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení - PŘELOŽENO Z 24. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Zdeňka Stránská
23.11.2017
čtvrtek

Příprava na uzávěrku a inventury v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
28.11.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
30.11.2017
čtvrtek

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
30.11.2017
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Brzobohatá
05.12.2017
úterý

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
05.12.2017
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.12.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.12.2017
čtvrtek

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Markéta Fořtová
12.12.2017
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.12.2017
úterý

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 23. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
12.12.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Alena Loudová
14.12.2017
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
14.12.2017
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů) - PŘELOŽENO Z 10.10.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- Mgr. Jaroslav Šejvl
09.01.2018
úterý

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
16.01.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO ZE 17. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová