Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
03.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
03.05.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Petr Franěk
10.05.2018
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- MVDr. Pavel Michalica
10.05.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
15.05.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
15.05.2018
úterý

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
17.05.2018
čtvrtek

Matriční právo pro potřeby praxe orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
17.05.2018
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 12. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
22.05.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
22.05.2018
úterý

Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Brzobohatá
24.05.2018
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Hana Kokošková
24.05.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Jiří Frančík
29.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
29.05.2018
úterý

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Marika Voženílková
31.05.2018
čtvrtek

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
31.05.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
05.06.2018
úterý

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
07.06.2018
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
12.06.2018
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
12.06.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Zdeňka Stránská
14.06.2018
čtvrtek

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
14.06.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov - PŘELOŽENO Z 22. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ivana Kotrčová
14.06.2018
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
21.06.2018
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.06.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva - PŘELOŽENO Z 19. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Pavel Zelenka
21.06.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.