Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
12.12.2017
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.12.2017
úterý

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 23. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
12.12.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (Správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Alena Loudová
14.12.2017
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů) - PŘELOŽENO Z 10.10.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- Mgr. Jaroslav Šejvl
14.12.2017
čtvrtek

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
09.01.2018
úterý

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
16.01.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO ZE 17. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
16.01.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
18.01.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb. - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Jiří Frančík
18.01.2018
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na dopoučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
23.01.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000,- Ing. Luděk Tesař
30.01.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
01.02.2018
čtvrtek

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Magdalena Chmelařová
06.02.2018
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.02.2018
čtvrtek

Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Miluše Procházková
13.02.2018
úterý

Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření za r. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
13.02.2018
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.02.2018
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2018 se zaměřením na činnost měst a obcí a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Štěpánka Pokorná
20.02.2018
úterý

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.02.2018
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
22.02.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
27.02.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
27.02.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
06.03.2018
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Lucie Potocká