Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.10.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- Mgr. Hana Kuncová
24.10.2017
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 21. 9. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
26.10.2017
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
07.11.2017
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
07.11.2017
úterý

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Karel Matuška
07.11.2017
úterý

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
09.11.2017
čtvrtek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.11.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
21.11.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
21.11.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
28.11.2017
úterý

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
30.11.2017
čtvrtek

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000,- Ing. Luděk Tesař
30.11.2017
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
07.12.2017
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
07.12.2017
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA