Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
10.05.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov - PŘELOŽENO Z 10. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
15.05.2018
úterý

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
24.05.2018
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
24.05.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
29.05.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Zdeňka Stránská
29.05.2018
úterý

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Karel Matuška
07.06.2018
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.06.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
12.06.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
České Budějovice1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
21.06.2018
čtvrtek

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 5. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová