Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
08.03.2018
čtvrtek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
08.03.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 13. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
České Budějovice1.700,- Mgr. Michal Kroupa
13.03.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
13.03.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Věra Novotná
22.03.2018
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
22.03.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
27.03.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
27.03.2018
úterý

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Květoslava Novotná
05.04.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů) - PŘELOŽENO Z 13. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
19.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
19.04.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Jiří Frančík
24.04.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Věra Novotná
24.04.2018
úterý

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Marcela Válková
10.05.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov - PŘELOŽENO Z 10. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
10.05.2018
čtvrtek

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Karel Matuška
15.05.2018
úterý

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Pavel Zelenka