Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
03.05.2018
čtvrtek

Volby v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Eva Doležalová
17.05.2018
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
17.05.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (Správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Alena Loudová
24.05.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 15. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Eva Doležalová
31.05.2018
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
31.05.2018
čtvrtek

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Marcela Válková
07.06.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Petr Kramář
14.06.2018
čtvrtek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti - PŘELOŽENO Z 12. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
21.06.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku - PŘELOŽENO Z 12. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová