Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
19.10.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Petr Franěk
26.10.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Petr Kramář
02.11.2017
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
02.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
16.11.2017
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
23.11.2017
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
23.11.2017
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 19.10.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
30.11.2017
čtvrtek

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
07.12.2017
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
14.12.2017
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.12.2017
čtvrtek

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Eva Kuzmová