Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
08.03.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
15.03.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Eva Doležalová
29.03.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
29.03.2018
čtvrtek

Spisová a archivní služba v praxi. Od přijetí, uchování po vyřazení dokumentu dle zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Jiří Adámek
05.04.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
12.04.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.04.2018
čtvrtek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
19.04.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
26.04.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Květoslava Novotná
03.05.2018
čtvrtek

Volby v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Eva Doležalová
17.05.2018
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
17.05.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (Správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Alena Loudová