Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
25.01.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
01.02.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Věra Novotná
22.02.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
08.03.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.