Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
12.12.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
12.12.2017
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.12.2017
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.12.2017
úterý

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 23. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
12.12.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (Správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Alena Loudová
12.12.2017
úterý

Vidimace a legalizace - PŘELOŽENO ZE 7. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
12.12.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Plzeň30.000,- JUDr. Eva Kuzmová
14.12.2017
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
14.12.2017
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.12.2017
čtvrtek

Komunikace: úředník versus občan - PŘELOŽENO Z 21. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
14.12.2017
čtvrtek

Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vilém Juránek
14.12.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
14.12.2017
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů) - PŘELOŽENO Z 10.10.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- Mgr. Jaroslav Šejvl
14.12.2017
čtvrtek

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
15.12.2017
pátek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení - PŘELOŽENO Z 21. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
09.01.2018
úterý

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
11.01.2018
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona - PŘELOŽENO Z 28. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marcela Válková
16.01.2018
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi - PŘELOŽENO Z 2. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
16.01.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO ZE 17. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
16.01.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Luděk Tesař
16.01.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Vlasta Šormová
16.01.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.01.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
16.01.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- JUDr. Věra Novotná
16.01.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
18.01.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb. - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Jiří Frančík
18.01.2018
čtvrtek

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000,- Ing. Luděk Tesař
18.01.2018
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na dopoučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
18.01.2018
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.01.2018
čtvrtek

Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Petr KRAMÁŘ
18.01.2018
čtvrtek

Insolvenční řízení z pohledu věřitele

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
23.01.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 5. 12. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
23.01.2018
úterý

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
23.01.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000,- Ing. Luděk Tesař
23.01.2018
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
23.01.2018
úterý

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
23.01.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
25.01.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
25.01.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
25.01.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
25.01.2018
čtvrtek

Insolvenční řízení z pohledu věřitele

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
30.01.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Květoslava Novotná
30.01.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Eva Doležalová
30.01.2018
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
30.01.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
30.01.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
01.02.2018
čtvrtek

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.000,- Ing. Luděk Tesař
01.02.2018
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na dopoučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
01.02.2018
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
01.02.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Květoslava Novotná
01.02.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
01.02.2018
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2018 se zaměřením na činnost měst a obcí a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Štěpánka Pokorná
01.02.2018
čtvrtek

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Magdalena Chmelařová
01.02.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Věra Novotná
01.02.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
06.02.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.000,- Ing. Luděk Tesař
06.02.2018
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.02.2018
úterý

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
08.02.2018
09.02.2018
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Bouzov4.500,- Bc. Hana Kazimírská
08.02.2018
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Bc. Markéta Tintěrová
08.02.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
08.02.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Věra Novotná
08.02.2018
čtvrtek

Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Miluše Procházková
09.02.2018
pátek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
13.02.2018
úterý

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení - PŘELOŽENO Z 8. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000,- Ing. Luděk Tesař
13.02.2018
úterý

Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření za r. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
13.02.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
13.02.2018
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
České Budějovice1.700,- Mgr. Michal Kroupa
13.02.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
13.02.2018
úterý

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- emeritní plk. Josef Sláma
13.02.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Tereza Coufalová, MBA
13.02.2018
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.02.2018
čtvrtek

Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření za r. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
15.02.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
15.02.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
15.02.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
15.02.2018
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2018 se zaměřením na činnost měst a obcí a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Štěpánka Pokorná
15.02.2018
čtvrtek

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- emeritní plk. Josef Sláma
20.02.2018
úterý

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
20.02.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
20.02.2018
úterý

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
20.02.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Eva Doležalová
20.02.2018
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
22.02.2018
čtvrtek

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
22.02.2018
čtvrtek

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
22.02.2018
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
22.02.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
22.02.2018
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
22.02.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
22.02.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
23.02.2018
pátek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Jihlava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
27.02.2018
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
27.02.2018
úterý

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
27.02.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
27.02.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
27.02.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
27.02.2018
úterý

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Magdalena Chmelařová
27.02.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
01.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
01.03.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
01.03.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
01.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
01.03.2018
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- MVDr. Pavel Michalica
01.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
06.03.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Květoslava Novotná
06.03.2018
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
06.03.2018
úterý

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
06.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
06.03.2018
úterý

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
06.03.2018
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Lucie Potocká
06.03.2018
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.03.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Pavel Zelenka
07.03.2018
středa

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
08.03.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
08.03.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
08.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová
08.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
09.03.2018
pátek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Eva Doležalová