Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
27.02.2018
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
27.02.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
27.02.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
27.02.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
01.03.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
01.03.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
01.03.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
01.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
01.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
01.03.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Petr Franěk
06.03.2018
úterý

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Květoslava Novotná
06.03.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 30. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Eva Doležalová
06.03.2018
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
06.03.2018
úterý

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
06.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
06.03.2018
úterý

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
06.03.2018
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Lucie Potocká
06.03.2018
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.03.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Pavel Zelenka
06.03.2018
úterý

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Marcela Válková
07.03.2018
středa

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
08.03.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Květoslava Novotná
08.03.2018
čtvrtek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
08.03.2018
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu - PŘELOŽENO Z 30. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
08.03.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
08.03.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 13. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
České Budějovice1.700,- Mgr. Michal Kroupa
08.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
08.03.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová
08.03.2018
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
08.03.2018
čtvrtek

Mediace ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno1.800,- Mgr. Dora Lukášová
09.03.2018
pátek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Eva Doležalová
13.03.2018
úterý

Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
13.03.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.03.2018
úterý

Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.
13.03.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
13.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
13.03.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
13.03.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Věra Novotná
13.03.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
15.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
15.03.2018
čtvrtek

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
15.03.2018
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.03.2018
čtvrtek

Cestovní náhrady v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha1.900,- Květoslava Novotná
15.03.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Eva Doležalová
15.03.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Hradec Králové1.700,- Mgr. Michal Kroupa
15.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
15.03.2018
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Ing. Emil Rudolf
15.03.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
20.03.2018
úterý

Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
20.03.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
20.03.2018
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
20.03.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
20.03.2018
úterý

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů) - PŘELOŽENO Z 15. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
20.03.2018
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
20.03.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
20.03.2018
úterý

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Veronika Benešová
22.03.2018
čtvrtek

Účetní aktuality a změny souvisejících předpisů pro r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
22.03.2018
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
22.03.2018
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
22.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ivana Kotrčová
22.03.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
22.03.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
23.03.2018
pátek

Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Hana Brzobohatá
27.03.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
27.03.2018
úterý

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Květoslava Novotná
27.03.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
27.03.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
27.03.2018
úterý

Spisová služba a archivnictví

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Simona Binarová
27.03.2018
úterý

Mediace ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Praha2.200,- Mgr. Dora Lukášová
27.03.2018
úterý

Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.
29.03.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
29.03.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Petr Kramář
29.03.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- Mgr. Michal Kroupa
29.03.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
29.03.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- JUDr. Věra Novotná
29.03.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Lucie Potocká
29.03.2018
čtvrtek

Spisová a archivní služba v praxi. Od přijetí, uchování po vyřazení dokumentu dle zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Jiří Adámek
29.03.2018
čtvrtek

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marcela Válková
03.04.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
03.04.2018
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
03.04.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
03.04.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
03.04.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
03.04.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
03.04.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Věra Novotná
03.04.2018
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- MVDr. Pavel Michalica
05.04.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů) - PŘELOŽENO Z 13. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
05.04.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
05.04.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
05.04.2018
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
05.04.2018
čtvrtek

Efektivní vymáhání pohledávek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
05.04.2018
čtvrtek

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí - PŘELOŽENO Z 27. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Magdalena Chmelařová
05.04.2018
čtvrtek

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- emeritní plk. Josef Sláma
05.04.2018
čtvrtek

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
05.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
05.04.2018
čtvrtek

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích - PŘELOŽENO Z 27. 2. 2018

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Marcela Válková
06.04.2018
pátek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
10.04.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
10.04.2018
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
10.04.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu - PŘELOŽENO Z 9. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
10.04.2018
úterý

Efektivní vymáhání pohledávek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
10.04.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
10.04.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- JUDr. Věra Novotná
10.04.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
10.04.2018
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Hana Kokošková
12.04.2018
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
12.04.2018
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
12.04.2018
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.04.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.04.2018
čtvrtek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
12.04.2018
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
12.04.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Jihlava1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
12.04.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Marika Voženílková
12.04.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Petr Franěk
13.04.2018
pátek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
17.04.2018
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout - PŘELOŽENO Z 2. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.04.2018
úterý

Volby v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Eva Doležalová
17.04.2018
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Brno1.800,- Mgr. Michal Kroupa
17.04.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
17.04.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
17.04.2018
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
17.04.2018
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Tereza Coufalová, MBA
17.04.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
17.04.2018
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob (s důrazem na hmotněprávní úpravu)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- JUDr. Zita Štecherová
19.04.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
19.04.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
19.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
19.04.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
19.04.2018
čtvrtek

Aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek včetně seznámení s rozhodovací praxí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Magdalena Chmelařová
19.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
19.04.2018
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Hana Kokošková
19.04.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Jiří Frančík
19.04.2018
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
24.04.2018
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
24.04.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
24.04.2018
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Vlasta Šormová
24.04.2018
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.04.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Hradec Králové1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
24.04.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Věra Novotná
24.04.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Hynek Pečinka
24.04.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Zdeňka Stránská
24.04.2018
úterý

Odborná správa dokumentů u původců. Uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi v souvislosti se zákonem o archivnictví a spisové službě a vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marie Tarantová
24.04.2018
úterý

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Marcela Válková
24.04.2018
úterý

Ochrana zvířat proti týrání a související předpisy - 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.
25.04.2018
středa

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Květoslava Novotná
26.04.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Květoslava Novotná
26.04.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
26.04.2018
čtvrtek

Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Petr KRAMÁŘ
26.04.2018
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- Mgr. Jaroslav Šejvl
26.04.2018
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
26.04.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
26.04.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Lucie Potocká
26.04.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
26.04.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Marika Voženílková
26.04.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Jiří Frančík
03.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
03.05.2018
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
03.05.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
03.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Květoslava Novotná
03.05.2018
čtvrtek

Volby v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Eva Doležalová
03.05.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
03.05.2018
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.05.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
03.05.2018
čtvrtek

DPH v příkladech pro rok 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Marika Voženílková
03.05.2018
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Petr Franěk
04.05.2018
pátek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
10.05.2018
čtvrtek

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2018, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
10.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
10.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
10.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Petr Kramář
10.05.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov - PŘELOŽENO Z 10. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
10.05.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
10.05.2018
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- MVDr. Pavel Michalica
10.05.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
10.05.2018
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Jiří Frančík
10.05.2018
čtvrtek

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Karel Matuška
11.05.2018
pátek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
15.05.2018
úterý

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.05.2018
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů, změny a dopady nové právní úpravy od 1.7.2018 - PŘELOŽENO Z 20. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Eva Doležalová
15.05.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
15.05.2018
úterý

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku - PŘELOŽENO Z 20. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
15.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
15.05.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
15.05.2018
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
15.05.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Zdeňka Stránská
15.05.2018
úterý

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
15.05.2018
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
17.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
17.05.2018
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
17.05.2018
čtvrtek

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
17.05.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Petr Kramář
17.05.2018
čtvrtek

Matriční právo pro potřeby praxe orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
17.05.2018
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
17.05.2018
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Věra Novotná
17.05.2018
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
17.05.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (Správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Alena Loudová
22.05.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
22.05.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů) - PŘELOŽENO Z 25. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.05.2018
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
22.05.2018
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- Mgr. Michal Kroupa
22.05.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
22.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
22.05.2018
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Pavel Michalica
22.05.2018
úterý

Spisová služba v praxi - nakládání s dokumenty a jejich vyřazování

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Brzobohatá
22.05.2018
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA