Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
29.05.2018
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
29.05.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
29.05.2018
úterý

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ivana Kotrčová
29.05.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
29.05.2018
úterý

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky - PŘELOŽENO Z 10. 5. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
29.05.2018
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Lucie Potocká
29.05.2018
úterý

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Karel Matuška
29.05.2018
úterý

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Marcela Válková
29.05.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
31.05.2018
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
31.05.2018
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
31.05.2018
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
31.05.2018
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti), (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z LET 2016 A 2017, např. ZMĚNA OSVĚDČENÍ O VYKONÁNÍ ZKOUŠKY ZOZ, VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
31.05.2018
čtvrtek

Novela stavebního zákona v otázkách a odpovědích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Marcela Válková
31.05.2018
čtvrtek

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- PhDr. Jitka Janečková
05.06.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
05.06.2018
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.300,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
05.06.2018
úterý

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
05.06.2018
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
05.06.2018
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Petr Kramář
05.06.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
05.06.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí - PŘELOŽENO Z 5. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
05.06.2018
úterý

Správa, uchovávání a vyřazování dokumentů s přihlédnutím k aktuální archivní legislativě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.
07.06.2018
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Petr Kramář
07.06.2018
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Lucie Potocká
07.06.2018
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.06.2018
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
12.06.2018
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
12.06.2018
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
12.06.2018
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.06.2018
úterý

Pokladna, pokladní doklady, EET v roce 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha1.900,- Květoslava Novotná
12.06.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO ZE 7. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.06.2018
úterý

Umění dialogu a asertivní komunikace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
České Budějovice1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
12.06.2018
úterý

Vidimace a legalizace - PŘELOŽENO Z 14. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
12.06.2018
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Hana Kokošková
12.06.2018
úterý

Rodinné a matriční právo v praxi matrik aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Zdeňka Stránská
12.06.2018
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob (s důrazem na hmotněprávní úpravu)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Zita Svobodová Štecherová
12.06.2018
úterý

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.06.2018
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady - PŘELOŽENO Z 20. 2. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
14.06.2018
čtvrtek

Emoce na veřejnosti: využití emoční inteligence na pracovišti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
14.06.2018
čtvrtek

Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
14.06.2018
čtvrtek

Zvláštní matrika - PŘELOŽENO ZE 7. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
14.06.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Praha2.200,- Mgr. Michal Kroupa
14.06.2018
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov - PŘELOŽENO Z 22. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ivana Kotrčová
14.06.2018
čtvrtek

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti - PŘELOŽENO Z 12. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
19.06.2018
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.06.2018
úterý

Komunikace v krizových situacích a etiketa na pracovišti - PŘELOŽENO Z 6. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
19.06.2018
úterý

Správní řízení a řízení o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Hynek Pečinka
19.06.2018
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Hana Kokošková
19.06.2018
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb. - PŘELOŽENO Z 26. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Jiří Frančík
21.06.2018
čtvrtek

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
21.06.2018
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci … - PŘELOŽENO Z 7. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vlasta Šormová
21.06.2018
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska (včetně aplikace právních předpisů při přípravě, jednání a rozhodování orgánů obce)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.06.2018
čtvrtek

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 5. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
21.06.2018
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 29. 3. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- Mgr. Michal Kroupa
21.06.2018
čtvrtek

Rodinné právo v Novém Občanském zákoníku - PŘELOŽENO Z 12. 4. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
21.06.2018
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva - PŘELOŽENO Z 19. 6. 2018

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Pavel Zelenka
21.06.2018
čtvrtek

Czech POINT - využití v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
21.06.2018
čtvrtek

Ochrana osobních údajů (zejména podle obecného nařízení EU – GDPR, a souvisejících předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
26.07.2018
27.07.2018
čtvrtek

Dvoudenní školení pro starosty, místostarosty, tajemníky a zastupitele obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno6.990 Kč JUDr. Jana Otevřelová
Mgr. Ida Kárná, MPA
JUDr. Eva Kuzmová