Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zvláštní matrika
Kód akreditace: AK/PV-478/2015
Variabilní symbol: 217112303
Termín: 23.11.2017
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Bc. Markéta Tintěrová - vedoucí odboru matrika

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Akreditovaný seminář s názvem Zvláštní matrika  je určen především pro úředníky všech stupňů územních samosprávných celků, kteří zabezpečují výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství. Cílem semináře je jak prohloubení znalostí z oblasti matriční agendy v souvislosti se zápisy matričních událostí do zvláštní matriky, tak prohloubení znalostí  z oblasti mezinárodního  práva, zejména aplikace dvoustranných a vícestranných mezinárodních smluv a úmluv, komunitárního práva a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém v matriční praxi.


Zvláštní matrika – obsah semináře

zvláštní matrika obecně
-   účel a historie

podání žádosti o zápis do zvláštní matriky
-    rozhodující skutečnosti pro zápis
-    obecné podmínky žádosti
-    podklady pro zápis  - posuzování cizozemských veřejných listin

specifika  při zápisu jednotlivých matričních událostí
-    narození (určení rodičovství, osvojení)
-    manželství (dohoda o příjmení při zápisu do zvláštní matriky, rozhodnutí o rozvodu manželství)
-    registrované partnerství (příjmení po zápisu  do zvláštní matriky)
-    úmrtí (šetření data úmrtí, rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou)

aktuální informace k dané problematice

rozbor praktických příkladů

dotazy, diskuse

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení semináře
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.