Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha
Kód akreditace: 2016/1041-SP
Variabilní symbol: 217121405
Termín: 14.12.2017
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Markéta Fořtová - garant studijního oboru Sociální činnost, odborník z praxe pro OSPOD

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Základní uvedení do problematiky sociální psychologie a sociálně – psychologického vývoje dítěte v rodině. Zdůrazněno propojení bio-psycho-sociální sféry ve vývoji dítěte Teoretické uvedení do problematiky socializace a charakteristika dítěte jako bytosti determinované dědičností i prostředím, ve kterém vyrůstá. Seznámí se s jiným pohledem na raný vývoj dítěte, s typy raného připoutání a především s originální ucelenou koncepcí rodiny. Biologický vývoj dítěte je kopírován vývojem v rodině, což je vyjádřeno termínem „sociální děloha“. Kontextuální analýza závažnosti krizových momentů ohrožujících sociální porod dítěte.

 

Kurz je určen pro sociální pracovníky z různých oblastí – sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, dětských domovů či pracovníky v sociálních službách. Cílem kurzu je seznámit účastníky s jiným pohledem na sociálně – psychologický vývoj dítěte v rodině a s originální ucelenou koncepcí rodiny, která sdružuje biologická a psychosociální fakta.

 

Obsah kurzu:

Teoretická část:

-    úvod do sociální psychologie (vymezení psychologické disciplíny, sociální komunikace, sociální učení)

-    sociálně – psychologický vývoj dítěte v rodině (rané připoutání a jeho vliv na život dítěte, typy připoutání)

-    koncept sociální dělohy a zákonitosti vývoje v ní (jazyk jako nástroj socializace, role matky a otce, náhradní rodinná péče)

-    průběh a komplikace sociálního porodu

Praktická část:

-    kazuistiky, uplatnění poznatků v sociální práci.

          

● Diskuze a dotazy

● Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.