Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základy pěstounské péče a osvojení
Kód akreditace: 2016/1044-SP
Variabilní symbol: 217112805
Termín: 28.11.2017
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků.

 

Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy.

Program se člení na část teoretickou a praktickou, během které budou na kazuistikách a případových studiích představeny příklady pozitivních a negativních zkušeností s novou právní úpravou v pěstounské péči a osvojení.

Cílem kurzu je představit účastníkům změny v právních předpisech upravujících především pěstounskou péči a osvojení, ale i další formy náhradní rodinné péče, které se v praxi kombinují v občanském zákoníku, zákoně o zvláštních řízeních soudních a novelách zákona o sociálně-právní ochraně dětí.   

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
  • Na vyžádání možnost vystavit osvědčení s akreditací i u MVČR
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.