Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)
Kód akreditace: AK/PV-600/2015
Variabilní symbol: 217111412
Termín: 14.11.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Ing. Milena Hrdličková, MBA - předsedkyně prvního senátu Akreditační komise Ministerstva vnitra

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář přibližuje komplexní právní úpravu problematiky vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., včetně legislativních změn z roku 2017. Jednotlivé body semináře jsou probírány na základě reálných příkladů a nejnovějších poznatků z praxe.  

 

Cílem semináře je seznámit především personalisty, ale i další úředníky územních samosprávných celků, kteří přijímají nové zaměstnance a podílí se na rozvoji jejich vzdělání s novinkami v rámci legislativní úpravy.

Seminář se soustředí na problémy denní praxe úřadu v otázkách vzdělání a vzdělávání úředníků. Např. povinnost konat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti; možnost podat žádost o uznání rovnocennosti vzdělání k Ministerstvu vnitra;  způsoby hledání vhodných vzdělávacích seminářů; možnost akreditování semináře, vzdělávací společnosti nebo přímo územního samosprávného celku, atd.  

 

Obsah semináře:

  • legislativní předpisy (důraz na legislativní změny)
  • úředník (vedoucí úředník, vedoucí úřadu) a „neúředník“
  • správní činnost
  • vzdělávání úředníků
  • rovnocennost vzdělání
  • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)
  • akreditace vzdělávacích institucí

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.