Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vnitřní směrnice
Kód akreditace: AK/PV-524/2015
Variabilní symbol: 217112102
Termín: 21.11.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Ing. Vilém Juránek - auditor, certifikovaný bilanční účetní

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Právní rámec vnitřních směrnic

(zákon o finanční kontrole, zákon o účetnictví, vyhlášky MF, ČÚS, daňové zákony)

Forma a minimální rozsah vnitřních směrnic

(individuální směrnice, generální vnitřní předpis)

Povinné vnitřní účetní směrnice

(směrnice povinné přímo ze zákona nebo vyhlášky, popř. ČÚS, směrnice vyplývající nepřímo z právních předpisů a ČÚS - přepočet cizích měn, odpisový plán, průkaznost účetních záznamů, inventarizace, hladina významnosti, rezervy, nedobytné pohledávky, zásoby atd.) 

Ostatní vnitřní účetní směrnice

(směrnice dobrovolně variantní, směrnice dobrovolné - hranice drobného majetku, vymezení dlouhodobého nehmotného majetku, okamžik účtování zásob způsobem B, okamžik uskutečnění účetního případu, účetní závěrka, formy podpisových záznamů, atd.)

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.