Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017
Kód akreditace: AK/PV-313/2015
Variabilní symbol: 217113002
Termín: 30.11.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Ing. Hana Juráňová - daňový poradce, auditor

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Legislativní rámec v r. 2017 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004.
 • Informace o novém Zákonu o vnitřní kontrole, který bude nahrazovat Zákon o finanční kontrole.
 • Informace MVČR
 • Zákon o finanční kontrole

           - vymezení pojmů

           - obecná formulace finanční kontroly

           - cíle finanční kontroly

           - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

           - Zákon o kontrole

           - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

           - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

           - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

           - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

           - záznam o kontrole

           - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

           - příklad řídící kontroly u výdajů

           - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.