Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vidimace a legalizace - PŘELOŽENO ZE 7. 11. 2017
Kód akreditace: AK/PV-383/2015
Variabilní symbol: 217121208
Termín: 12.12.2017
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,-
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění – přehled platné právní úpravy

- Vyhláška  č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
- Vyhláška č. 193/2009 Sb.,  o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, v platném znění
- Zákon č.358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění – vybraná ustanovení

  • Vidimace a legalizace – oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí

- Definice pojmů
- Způsob provádění
- Evidence
- Využívání ZR při legalizaci
- Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření

  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

- Vysvětlení nových pojmů (konverze, dokument, datová zpráva)
- Postup při provádění konverze.
- Dokumenty, které nelze konvertovat

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

- Vybírání správních poplatků
- Osvobození od správních poplatků

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.